הועידה הארצית ה-4. תשרי תשי"ז - אוקטובר 1958: דין וחשבון מוגש לצירי הועידה הארצית הרביעית

סימול הספר : חרות- 58

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז; דרורי א., עורך
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1956
שנת ההוצאה העברית: תשיז
שפה: עברית

תוכן

סקירה על מבנה, הרכב, דיונים, פעילות והחלטות מוסדות התנועה:
המועצה הארצית, מרכז התנועה, מחלקות המרכז: מזכירות כללית,
המחלקה הארגונית, מחלקת ההסברה, מחלקת החינוך והתרבות, המחלקה
לשלטון מקומי, מחלקת ההתישבות, מחלקת הכספים.
דו"ח על מערכת הבחירות תשט"ו 1955 והמצע לכנסת השלישית.
הרכב סיעת תנועת החרות בכנסת ופעילות חבריה. הרכב ופעילות
בית הדין העליון וועדת הבקורת המרכזית של התנועה.
גילויי דעת וסקירות בנושאים: הקונגרס הציוני הכ"ד, המצב בירושלים
חסימת תעלת סואץ ותפיסת האניה בת-גלים, המצב הכלכלי, משפט קסטנר,
העליה מצפון אפריקה, המו"מ עם הציונים הכלליים, חנוכת אנדרטת דב
גרונר, עצרות זכרון להרצל וז'בוטינסקי.