הועידה הארצית ה-5. כסלו תשי"ט - נובמבר 1958: דין וחשבון מוגש לצירי הועידה הארצית החמישית

סימול הספר : חרות- 59

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז, דרורי אברהם, עורך
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1958
שנת ההוצאה העברית: תשיט
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירה על מבנה, הרכב, דיונים, פעילות והחלטות של מוסדות התנועה:
המועצה הארצית, מרכז התנועה, מחלקות המרכז: המזכירות הכללית,
המחלקה הארגונית, מחלקת ההסברה, ועדת החינוך, המחלקה לשלטון
מקומי, המחלקה להתישבות, מחלקת הכספים; המועצה הכלכלית, בית הדין
העליון, ועדת הביקורת המרכזית. פעילות חברי הסיעה בכנסת. סקירה
על פעולות הנהלת הברית העולמית חרות-הצה"ר. גילויי דעת בנושאים:
הנסיגה מסיני, תביעה למשאל עם, דוקטרינת אייזנהאור, עמדת ישראל
באו"ם, צבא ופוליטיקה, צוואת ז'בוטינסקי להעלאת עצמותיו, המו"מ
עם הציונים הכלליים, המגעים עם משלחת צרפת בראשות ז'ק סוסטל,
הנצחת פעילות האצ"ל בחגיגות העשור לקום המדינה, הנצחת דוד רזיאל,
תערוכת המרד, אנדרטת בן יוסף.