הועידה הארצית ה-7. טבת תשכ"ג - ינואר 1963: דין וחשבון מוגש לצירי הועידה הארצית השביעית

סימול הספר : חרות- 61

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1963
שנת ההוצאה העברית: תשכג
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירה על פעילות התנועה ומבנה, הרכב, דיונים והחלטות מוסדותיה:
המועצה הארצית, מרכז התנועה, הנהלת המרכז, אגף הארגון, המדור
לקליטה, אגף ההסברה, אגף הכספים, המחלקה לשלטון מקומי, מזכירות
המרכז, המחלקה להתיישבות, בית הדין העליון, ועדת הבקורת העליונה,
הסיעה בכנסת, חרות הצה"ר. סקר תוצאות הבחירות לכנסת החמישית,
הפעולה בקרב הנוער, מפעלי ספורט וארועים בחיי התנועה. סקירות על
פעילות תא הסטודנטים באוניברסיטה העברית והפגנת סטודנטים מת"א
נגד גרסטנמייר יו"ר הבודנסטאג המערב גרמני, תערוכת עכו, עצרת
במלאות 15 שנה לפריצת כלא עכו, כנס בוגרי פלוגות הגיוס לבית"ר
כנס עולי בית"ר רומניה. החלטות בנושאים: יהדות רוסיה, בעיות
הפליטים הערביים, פיחות המטבע.