הועידה הארצית ה-8. תמוז תשכ"ו - יוני 1966: דין וחשבון מוגש לצירי הוועידה הארצית השמינית

סימול הספר : חרות- 62

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1966
שנת ההוצאה העברית: תשכו
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירה על המבנה, ההרכב, ההחלטות, הדיונים והפעילות של התנועה
ומוסדותיה: המועצה הארצית, המרכז, הנהלת המרכז, המחלקה הארגונית,
מחלקת ההסברה, המחלקה לשלטון מקומי, הנציגות במועצות הדתיות, תא
המורים, הסיעה בכנסת, סיעת תכלת לבן בהסתדרות הכללית, צעירי חרות
תא הסטודנטים, בית הדין העליון, ועדת הביקורת העליונה, בית"ר
ספורט, ברית נשים חרות, המחלקה לקליטה, מכון ז'בוטינסקי, חרות -
הצה"ר. סקירות נוספות על: העלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי, השלמת
בית ז'בוטינסקי בת"א, פעילות חוג יוצאי הצה"ר ובית"ר רומניה.
ציון הארועים ההסטוריים: 15 שנים לשחרור יפו ע"י האצ"ל, 20 שנה
להכרזת המרד נגד השלטון הבריטי, יום השנה ה-20 למרד גיטו ורשה.
בדו"ח טבלה של תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ב-1959 ו-1960.