הועידה הארצית ה-9. כ"ח אייר תשכ"ח -26.5.1968: דין וחשבון מוגש לצירי הועידה הארצית התשיעית

סימול הספר : חרות- 63

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1968
שנת ההוצאה העברית: תשכח
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת המבנה, ההרכב, הדיונים, ההחלטות והפעילות של התנועה
ומוסדותיה: המועצה הארצית, המרכז, הנהלת המרכז, מחלקת הארגון,
הסברה, המחלקה לשלטון מקומי, סיעת תכלת לבן בהסתדרות הכללית,
בית"ר ספורט, המחלקה לטיפול בעולה, תא הסטודנטים בירושלים, הסיעה
בכנסת, בית הדין העליון, ועדת הבקורת העליונה, ברית נשים חרות,
אחדות ישראל, צעירי חרות, בית ז'בוטינסקי, מכון ז'בוטינסקי,
פעולות בית"ר, אגודת חוות הנוער, המרכז להתישבות שיתופית, תא
המורים, לקראת הועידה התשיעית. פעילות חוג יוצאי הצה"ר בית"ר
רומניה.