בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מברקים

01.08.1972 - 31.12.1973

סימול התיק : פ 20 - 9/ 164

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

תגובות אזרחים בנושאים חברתיים, פוליטיים ומפלגתיים. ברכות
ומברקי תנחומים. הזמנות לארועים ותאומי פגישות וביקורים.
תגובות על המתרחש בתנועת החרות.

מילות מפתח