הועידה הארצית ה-10. חשון תשל"א - נובמבר 1970: דין וחשבון מוגש לצירי הועידה הארצית העשירית

סימול הספר : חרות- 64

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1970
שנת ההוצאה העברית: תשלא
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת מבנה, הרכב, דיונים, החלטות ופעילות התנועה ומוסדותיה:
המועצה הארצית, המרכז, הנהלת המרכז, מחלקת הארגון, הסברה, האגף
לשלטון מקומי, סיעת תכלת לבן, הסיעה בכנסת, חרות-הצה"ר, בית"ר
ארץ ישראל, מכון ז'בוטינסקי, משקי חרות-בית"ר, בית"ר ספורט,
טיפול בעולה, ברית נשים חרות, אחדות ישראל, חוג יוצאי הצה"ר -
בית"ר רומניה, ועדת הביקורת העליונה, בית הדין העליון.
טבלת תוצאות הבחירות לכנסת לרשויות המקומיות לשנים 1965 ו-1969,
כולל השוואה לבחירות לכנסת ולהסתדרות הכללית.