הועידה הארצית ה-11. טבת תשל"ג - דצמבר 1972: דין וחשבון מוגש לצירי הועידה הארצית ה-י"א

סימול הספר : חרות- 65

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1972
שנת ההוצאה העברית: תשלג
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת הרכב, מבנה, דיונים, החלטות ופעילות התנועה ומוסדותיה:
מועצה ארצית, המרכז, הנהלת המרכז, הסיעה בכנסת, בית הדין העליון,
ועדת הביקורת העליונה, אחדות ישראל, המחלקה לארגון, ארגון נשי
חרות, בית"ר ארץ ישראל, ברית חרות-הצה"ר, מחלקת ההסברה, חוות
הנוער של בית"ר, המחלקה לטיפול בעולה, המחלקה ליהודי ברית
המועצות, חוג יוצאי רומניה, ירחון 'ארץ ישראל', המדרשה הלאומית
ע"ש אריה בן-אליעזר, מכון ז'בוטינסקי, משקי חרות-בית"ר, המחלקה
לסטודנטים, מרכז הספורט הארצי לבית"ר, האגף לשלטון מקומי, סיעת
תכלת לבן.