הועידה הארצית ה-12. טבת-שבט תשל"ה - ינואר 1975: דין וחשבון מוגש לצירי הועידה הארצית ה-י"ב

סימול הספר : חרות- 66

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: מחלקת ההסברה
שנת ההוצאה הלועזית: 1975
שנת ההוצאה העברית: תשלה
שפה: עברית

תוכן

סקירת מבנה, הרכב, החלטות, דיונים ופעילות של התנועה ומוסדותיה:
המועצה הארצית, המרכז, הנהלת המרכז, הסיעה בכנסת, בית הדין
העליון, ועדת הביקורת העליונה, אחדות ישראל, המחלקה לארגון,
מחלקת הצעירים, ארגון נשי חרות, בית"ר ארץ ישראל, ברית חרות -
הצה"ר, מחלקת ההסברה, חוות הנוער של בית"ר, המחלקה לטיפול בעולה,
הירחון 'בארץ ישראל', מחלקת הכספים, המדרשה הלאומית ע"ש אריה בן
אליעזר, מכון ז'בוטינסקי, המחלקה המשפטית, משקי חרות-בית"ר, מרכז
הספורט הארצי לבית"ר, האגף לעלייה וקליטה, חוג יוצאי הצה"ר בית"ר
רומניה, האגף לשלטון מקומי, המחלקה למועצות דתיות, סיעת תכלת לבן
טבלאות: תוצאות הבחירות לרשויות והמועצות המקומיות ב-1973;
סיכום תוצאות בחירות למועצות הפועלים 11/9/1973.