אימוץ דמותו של יוסף טרומפלדור על ידי בית"ר.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 134

שם המחבר: שמאי רן
שנה לועזית: 1990
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

המחלוקת בין התנועה הרביזיוניסטית ותנועת הפועלים בשאלת אימוץ
דמותו של יוסף טרומפלדור. היחסים בין טרומפלדור וזאב ז'בוטינסקי.
דמותו של טרומפלדור בעיני בית"ר. שאלת התאמת השקפת עולמו של
טרומפלדור לאידאולוגיה הבית"רית. התפתחות המיתוס של הקרב בתל חי
לעומת יחסו של ז'בוטינסקי להגנת ישובי הצפון.