בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם אישים שונים בחו"ל (באותיות א'-מ')

01.01.1976 - 31.12.1976

סימול התיק : פ 20 - 9/ 149

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

תגובות על המתרחש בארץ ובתנועת החרות. הבעות דעה בנושאים
פוליטיים, מפלגתיים וחברתיים. דיווחים על פעילות ברית חרות-הצה"ר
בארה"ב ואיטליה. דיווחים על פעילות ברית הצה"ר, בית"ר וגופים
ציוניים אחרים בדרום אפריקה. איסוף כספים ושליחת תרומות. ביקורי
מנחם בגין בחו"ל. בעיית אסירי ציון.
כולל התכתבות עם: גאון ניסים, דיניץ שמחה והורביץ הארי.