ניתוח חטיבה ארכיונית ג-4.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 130

שם המחבר: סנה יהודית
שנה לועזית: 1990
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון הצ"ח, הנשיאות לונדון. מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח