תנועת החרות עכשיו: לקראת הועידה

סימול הספר : חרות- 39

שם מחבר הספר: כצנלסון קלמן
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שפה: עברית
הערות: משכפל.

תוכן

סקירת תולדות הרביזיוניזם ומצב תנועת החרות ב-3/1985 לקראת
הועידה: אריאל שרון ופרישת בגין, השלום עם מצריים, מלחמת של"ג,
תולדות גח"ל, היחס ליהדות הדתית וגוש אמונים, ההתיישבות ביו"ש,
מקומן של עדות המזרח, מדיניות בטחונית וכלכלית, המחנות בתנועת
החרות. דעת הכותב על אריאל שרון, דוד לוי, יורם ארידור.