DIE CHERUT: ANALYSE EINER RECHTSORIENTIERTEN ISRAELISCHEN PARTEI

סימול הספר : חרות- 38

שם מחבר הספר: ORLAND NACHUM
מוציא לאור: TUDUV STUDIE
מקום ההוצאה: מינכן
שנת ההוצאה הלועזית: 1983
שפה: גרמנית

תוכן

מחקר על חרות כמפלגה ישראלית ימנית. ההיסטוריה של התפתחות
הפוליטיקה בישראל ותנועת החרות מלפני קום המדינה. האידאולוגיה
והפעילות האירגונית של חרות בבחירות לכנסת הראשונה. מדיניות החוץ
והבטחון, המדיניות המזרח תיכונית והשאלה הערבית. היחס לגרמניה,
פרשת לבון. המבנה הארגוני של חרות, מקומה במפה הפוליטית בארץ,
ויחסיה עם שאר המפלגות.