INFORME DE LA ASAMBLEA DE LA AGENCIA JUDIA Y LA SESUIN DEL COMITE DE ACCION SIONISTA

סימול הספר : חרות- 35/ 1

שם מחבר הספר: חרות-הצה"ר. ההנהלה העולמית
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1973
שפה: ספרדית

תוכן

דו"ח אספת הסוכנות היהודית והמועצה הציונית 2/1973 כולל דברי
נציגי חרות הצה"ר.

מילות מפתח