במה לבעיות הועידה הארצית השלישית

סימול הספר : חרות- 28

שם מחבר הספר: דרורי א., עורך
מוציא לאור: מרכז תנועת החרות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1954
שנת ההוצאה העברית: תשיד
כרכים: 02
שפה: עברית
הערות: חוב' א', ב'.

תוכן

קבצי מאמרים של חברי תנועת החרות הסוקרים נושאי אידאולוגיה
וארגון של התנועה, הסתדרות העובדים הלאומית, הציונות הדתית -
'אחדות ישראל'. בחוברת ב' יש החלטות של הועידה הארצית השניה
נתניה (3-4/1951). כותבי המאמרים בחוברת א: י. בן ארי,
מ. בן-חורין, י. גוריון, י. הלוי, ש. יוניצ'מן, מ. לבני, ח. לוין
ג. לסקי, ח. מגורי כהן, א. סדנאי.
כותבי המאמרים בחוברת ב: א. אכסלרוד, א. בן-מאיר, י. טריווש,
ש. טסלר, מ. יחיאלי, ד. ישי, ש. יוניצ'מן, מ. ליסמן, ח. קרייזל,
י. שכטר.