בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם אישים שונים בארץ (באותיות מ'-ת')

01.09.1975 - 31.12.1975

סימול התיק : פ 20 - 9/ 136

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

פניות אזרחים אל מנחם בגין בבקשות סיוע ובענינים אישיים. תגובות
והבעות דעה בענינים חברתיים, פוליטיים ומפלגתיים.
כולל התכתבות עם: לוי דוד, מייטין שמואל, מצא יהושע, קלארמן
יוסף, קופמן חיים, רימלט אלימלך, דרובלס מתתיהו, שטרית מאיר,
ותמיר שמואל.