דין וחשבון לועידה העולמית הט"ו של חרות -הצה"ר י"ח-כ כסלו תשמג

סימול הספר : חרות- 78

שם מחבר הספר: ברית חרות-הצה"ר. ההנהלה העולמית
מוציא לאור: ההנהלה העולמית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1982
שנת ההוצאה העברית: תשמג
שפה: עברית

תוכן

דו"ח הועידה העולמית ה-15 של חרות הצה"ר בנושאי ארגון וכספים.
סקירת ארועי שנת המאה להולדת זאב ז'בוטינסקי. פעילות חברי חרות
הצה"ר בהסתדרות הציונית והסוכנות היהודית.