JUBILEE CONFERENCE OF HERUT-HATZOHAR

סימול הספר : חרות- 82

שם מחבר הספר: BRIT HERUT-HATZOHAR. WORLD EXECUTIVE
מוציא לאור: ההנהלה העולמית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1978
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

קובץ מאמרים לועידת היובל של חרות הצה"ר (הועידה העולמית ה-14):
דבר ראש הממשלה מר מנחם בגין לועידה.
דבר מר רפאל קוטלוביץ נשיא הועד הפועל העולמי של חרות הצה"ר
מרדכי כץ: מז'בוטינסקי לבגין.
משה ארנס: עליה והגירה.
שמואל כץ: מזכרונותי על ז'בוטינסקי.
יוסף רום: יסודות שלום בר-קימא
לוח תאריכים חשובים בהסטוריה של התנועה הרביזיוניסטית (מהספר:
ארועים בהסטוריה של חרות הצה"ר).