REPORT TO THE 15-TH WORLD CONFERENCE OF HERUT-HATZOHAR (4.12.-6.12.82)

סימול הספר : חרות- 79

שם מחבר הספר: BRIT HERUT-HATZOHAR. WORLD EXECUTIVE
מוציא לאור: ההנהלה העולמית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1982
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: אנגלית

תוכן

דו"ח הועידה העולמית ה-15 של חרות הצה"ר בנושאי ארגון וכספים.
סקירת ארועי שנת המאה להולדת זאב ז'בוטינסקי. פעילות חברי חרות
הצה"ר בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית.