JEDIDIAH'S VISION ZIONISM IN SOUTH AFRICA: 60 YEARS OF JEDIDIAH BLUMENTHAL'S WRITINGS

סימול הספר : צ- 1958

שם מחבר הספר: BLUMENTHAL JEDIDIAH; SHARON M., GINSBERG C.J., ED.
מוציא לאור: MAKSIM
מקום ההוצאה: יוהנסבורג
שנת ההוצאה הלועזית: 1992
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

אסופת מאמרים של ידידיה בלומנטל פעיל הצה"ר בדרום אפריקה הסוקרת
את התנועה הציונית ובפרט את הצה"ר בדרא"פ, פעילים ציוניים
בדרא"פ, פעילותו והגותו של ז'בוטינסקי, מנחם בגין ואחרים. מאמרי
ביקורת על ספרים ומאמרים אחרים העוסקים בעיקר ביהדות דרא"פ.