The Myth of the Guerrilla - Revolutionary Theory and Malpractice

סימול עבודת המחקר : כ8 - 128

שם המחבר: Bowyer Bell J
שנה לועזית: 1970
שם המוסד : אוניברסיטת הרווארד
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

הפדאיון כמקרה בוחן לשימוש בלוחמת גרילה להשגת מטרות פוליטיות.
פעולות הפדאיון בשנות החמישים והשישים, הקמת ה-פתח ופעולותיו
והקמת אש"ף על רקע תולדות הסכסוך הישראלי ערבי ויחסי הפלשתינאים
עם מדינות ערב.