פעילותה של ההסתדרות הציונית ברומניה ומאבקיה בשנים 1949-1944. (חלק שני)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 127/ 2

שם המחבר: קופרמן חיה
שנה לועזית: 1987
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

המשך העבודה כ1/127-8.