פעילותה של ההסתדרות הציונית ברומניה ומאבקיה בשנים 1949-1944. (חלק ראשון)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 127/ 1

שם המחבר: קופרמן חיה
שנה לועזית: 1987
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

פעילותה של ההסתדרות הציונית ברומניה - מהתמוטטות השלטון הפרו-
נאצי ועד שנאסרה הפעילות הציונית על יד המשטר הקומוניסטי.
העבודה מתיחסת לפעילות הגופים השיכים להצ"ח רק בעקיפין לשם
הבהרת היחסים בין שתי ההסתדרויות בתקופת פעילותן המשותפת.