החרם על גרמניה בשנים 1934-1933 - השתקפותו בעתונות הימין והפעילות בארץ-ישראל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 126

שם המחבר: אפל יגאל
שנה לועזית: 1989
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

הכרזת זאב ז'בוטינסקי על החרם על תוצרת גרמנית, התיחסות לחרם
בעיתוני הימין ובכתביו של ז'בוטינסקי בשנים 1934-1933.
פעילות החרם בארץ-ישראל בשנים 1936-1935. הקצאת משאבי קרן תל-חי
בשנים 1938-1934.
נספחים: תעודות וקטעי העתונות שנבחנו בעבודה.