חוות הנוער בשוני.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 125

שם המחבר: גיחון זאבה
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

המוסד החינוכי של עלית הנוער של בית"ר בשוני ופעילותו בשנים
1948-1947.
השוואה בין שוני וחוות הנוער האחרות של בית"ר בראש פינה וזכרון
יעקב. מטרות המוסד, אופי הנוער העולה ומספר החניכים בשוני.
הפיקוח על המוסד ומימונו. אורח החיים ותכנית הלימודים במקום.
דמותו של אברהם דרורי - מנהל כפר הנוער.
השפעת בית ספר למפקדים של האצ"ל בשוני והיותו מרכז לפעולות האצ"ל
על החניכים והמוסד החינוכי, הצטרפות החניכים לאצ"ל ופעולות בהן
השתתפו. חלקם של החניכים במלחמת העצמאות ובהתיישבות בארץ.