פרנוואלד - מחנה עקורים יהודי אחרון בגרמניה 1957-1951.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 124

שם המחבר: וילנד אייזיק
שנה לועזית: 1984
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

קורות מחנה פרנוואלד מהעברת הטיפול בו לידי ממשלת גרמניה ועד
לפירוקו. תושבי המחנה והחיים בו. יחס ממשלת גרמניה, המוסדות
היהודים ומדינת ישראל לבעית הפליטים במחנה.

מילות מפתח