מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, יעקב כהן - אנשי קצוות. חליפת איגרות (1921-1907).

סימול עבודת המחקר : כ8 - 123

שם המחבר: אשכול מיכלין אורלי
שנה לועזית: 1989
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

בעבודה מובאת חליפת המכתבים בין מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ויעקב כהן
ממנה עולה ההבדל בתפיסתם הספרותית, אופים ואורח חייהם.
כמו כן מתוארים תולדות הקשר ביניהם והדעות שהרחיקו כל אחד מהם
מהקונצנזוס הספרותי העברי בתקופתם.