חורבן ומרד

סימול הספר : ש- 1513

שם מחבר הספר: לזר חיים (ליטאי)
מוציא לאור: מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שנת ההוצאה העברית: תשמח
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: נספחים. גם באנגלית. ראה ש 1618

תוכן

תקופת השואה בוילנה, תוך תיאור פעילות בית"ר וילנה בתקופה זו, גיטו וילנה, המחתרת בגיטו, פעילות הפרטיזנים בליטא וברוסיה
הלבנה. בנספחים יש מידע לגבי המרד בגיטו ביאליסטוק, המחתרת ב"קייליס" הקמת גדוד פרטיזנים יהודי בסביבת נובוגרודק, מחתרת
בית"ר בגיטו קובנה (ליטא) והמחתרת הבלטית.