לח"י מאין ולאן: הערות והארות לספרו של י. הלר "לח"י 1949-1940

סימול הספר : צב- 1058

שם מחבר הספר: פראנק צבי
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1992
שנת ההוצאה העברית: תשנב
שפה: עברית

תוכן

ביקורת על הספר של הלר העוסק בלח"י תוך התייחסות לנקודות הבאות:
המחבר, בעיית תיחום התקופה, התדמית של הלח"י, דרכי המחקר,
הפרובלמטיקה של הדיון בהיבטים הימניים והשמלאניים שבלח"י, סוגיית
הפנייה של הלח"י לגרמניה, פרשת הלורד מוין, שבירת המחסום
הפסיכולוגי של הממסד האקדמי כלפי הלח"י וכתבי הלח"י כמקור הסטורי
ביקורת קצרה על ספרו של פנחס גינוסר "בצאת לח"י מהמחתרת", תוך
דיון בשאלת תיחום התקופה, המקורות ומקום השמאל בלח"י.