EL SIONISMO DE ESTADO: PROGRAMA, DESARROLLO, ESTRUCTURA

סימול הספר : הצ"ח- 20

שם מחבר הספר: SCHEJTMANN J.
מוציא לאור: NUEVA ORGANIZACION SIONISTA
מקום ההוצאה: בואנוס איירס
שנת ההוצאה הלועזית: 1939
שפה: ספרדית

תוכן

הציונות המדינית: תוכנית, התפתחות מבנה. סקירה קצרה על תולדות
הציונות המדינית, מוסדות הישוב והשלטון הבריטי. תאור עיקרי הצ"ח,
האידאולגיה, הארגון ותוכניות הצ"ח בתחומי כלכלה, חברה והיחס לדת
ותרבות יהודיים, תוכנית 10 השנים של מכס נורדאו, היחסים של הצה"ר
עם ההסתדרות הציונית והסתדרות העובדים. רשימת כנסים ומוסדות של
הצ"ח.