SELBSTLIQUIDATION DER DIASPORA

סימול הספר : הצ"ח- 37

שם מחבר הספר: SCHECHTMANN JOSEPH B.
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1937
שפה: גרמנית
הערות: משוכפל.

תוכן

חיסול עצמי של הגולה. תוכנית להגירה והתיישבות בא"י, תוך התיחסות
לבעיות כלכלה, חברה, תרבות ודת, הקמת כח צבאי, תוכנית עשר השנים
של נורדאו, המבנה האירגוני של הצ"ח, הצה"ר ובית"ר.