נייע ציוניסטישע ארגאניזאציע: וואל-ארדינאציע צום גרינדוגס- קאנגרעס

סימול הספר : הצ"ח- 32

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: אונזער וועלט
מקום ההוצאה: וארשה
שנת ההוצאה הלועזית: 1935
שפה: יידיש
הערות: תוספת ל"אונזער וועלט", מס' 14.

תוכן

תקנון הבחירות לכנס היסוד של הצ"ח כולל מספרי המנדטים, דוגמא
לטופס השקל ופרוטוקולים.