פאקטן וואס האבן געפירט צו דער גרינדונג פון דער נייער ציוניסטישער ארגאניזאציע: מאטעריאלן און קאמענטארן אויפן גרונד פון פרעסע-ביולעטינען

סימול הספר : הצ"ח- 30

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: א גרופע סימפאטיזירער פון נצא
מקום ההוצאה: בואנוס איירס
שנת ההוצאה הלועזית: 1936
שפה: יידיש

תוכן

הסיבות שהביאו ליסוד הצ"ח, חומר ופרשנות על בסיס עיתונות.
סקירה על האידאולוגיה והאירגון של הצ"ח. הביקורת הרביזיוניסטית
על מוסדות הישוב וההסתדרות הציונית.