נייע ציוניסטישע ארגאניזאציע: אויפקלערונג וועגן די ציוניסטישע פראבלעמען

סימול הספר : הצ"ח- 29

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: בואנוס איירס
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: יידיש

תוכן

קובץ של שלושה מאמרים: "הבהרת הבעיות של הציונות" המחלוקת
בתנועה הציונית, הביקורת הרביזיוניסטית על ההסתדרות הציונית
ומוסדות הישוב.
"הפעילות של הועד הלונדוני למען צבא עברי" במלחמת העולם השניה.
"מוקדם מידי" המחלוקת שבין הצ"ח לבין הסוכנות היהודית בעניין
הצבא העברי.