NUEVA ORGANIZACION SIONISTAS

סימול הספר : הצ"ח- 27

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: בואנוס איירס
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: ספרדית

תוכן

קובץ של שלושה מאמרים:
"הבהרת הבעיות של הציונות". המחלוקת בתנועה הציונית, הביקורת
הרביזיוניסטית על ההסתדרות הציונית ומוסדות הישוב.
"הפעילות של הועד הלונדוני למען הצבא העברי" במלחמת העולם השניה.
"מוקדם מידי" המחלוקת שבין הצ"ח לבין הסוכנות היהודית בעניין
הצבא העברי.