דער פארוואס פון דער נייער ציוניסטישער ארגאניזאציע

סימול הספר : הצ"ח- 26

שם מחבר הספר: לומונוסוב ד.
מוציא לאור: א גרופע סימפאטיזירער מיט דער נ.צ.א.
מקום ההוצאה: בואנוס איירס
שנת ההוצאה הלועזית: 1936
שפה: יידיש

תוכן

למה הצ"ח? - החוברת סוקרת את הסיבות שהובילו להקמת הצ"ח, על
רקע הפילוג בתנועה הציונית והביקורת הרביזיוניסטית, תוך תאור
האידאולוגיה של הצ"ח.