CUM S'A AJUNS LA NOUA ORGANIZATIE SIONISTA

סימול הספר : הצ"ח- 24

שם מחבר הספר: KANNER E, WEISSMAN T.
מוציא לאור: NOS DIS ROMANIA
מקום ההוצאה: בוכרשט
שנת ההוצאה הלועזית: 1936
שפה: רומנית

תוכן

הספר של קאנר וויסמן מתאר את הקמת הצ"ח, תוך סקירת תולדות
הציונות מהרצל והתיחסות להצהרת בלפור, השלטון הבריטי בא"י,
הספר הלבן, המדיניות של ויצמן, מוסדות הישוב, מדיניות ההבלגה
הביקורת של התנועה הרביזיוניסטית, פרשת ארלוזורוב,
כנס היסוד של הצ"ח בוינה, הבעיה הדתית, תוכנית העשור.