בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם אישים שונים בחו"ל (באותיות א'-כ')

01.01.1972 - 31.12.1973

סימול התיק : פ 20 - 9/ 93

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

תגובות על המתרחש בארץ ובתנועת החרות. הבעות דעה בנושאים
פוליטיים, מפלגתיים וחברתיים. הכנות לביקורי מנחם בגין בחו"ל.
פעילות סניפי ברית הצה"ר וברית חרות-הצה"ר בארה"ב, דרום אפריקה
וצרפת. דיווחים על פעילות בית"ר בחו"ל. איסוף כספים ושליחת
תרומות.
כולל התכתבות עם: אברמוביץ גדעון, ניסים גאון, מונטה האריס,
והארי הורביץ.