The Enemy Within

סימול הספר : מ- 681/ 1

שם מחבר הספר: Gurewich Jacob
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 2004
שפה: אנגלית
איורים: איורים
הערות: נספחים. אינדקס. מהדורה שניה. ראה גם מ-681

תוכן

קובץ שירים ומאמרים בנושא הבעיה הערבית בארץ ישראל. בספר גם דעותיהם של זאב ז'בוטינסקי, חיים וייצמן, שלמה בן יוסף, יאיר שטרן ומנחם בגין בהקשר זה. בספר גם אינדקס שמות ומושגים.