זאב ז'בוטינסקי והתנועה הציונית בשנים 1914-1903.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 121

שם המחבר: אהרוני איתן
שנה לועזית: 1988
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן

תוכן

ראשית פעילותו של זאב ז'בוטינסקי בענין הציוני. יחסו לשאלת ההגנה
העצמית ולהצעות לפתרון הבעיה היהודית מחוץ לארץ-ישראל. מעורבותו
בהחלטותיה של ועידת הלסינגפורס - עבודת ההווה. שליחותו בקושטא -
הויכוח עם דוד וולפסון (פרשת קאן). פעילותו הפובליציסטית ברוסיה
ומאבקו למען השפה העברית והאוניברסיטה העברית.