התנועה הרוויזיוניסטית וההעפלה 1940-1932.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 120

שם המחבר: שניבאום אבי
שנה לועזית: 1988
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

יחסן של בריטניה ומדינות אחרות באירופה לעלית יהודים לארץ-ישראל.
יחס המוסדות הציונים לעליה הבלתי ליגאלית. תוכנית האבקואציה של
זאב ז'בוטינסקי. ההעפלה הרביזיוניסטית - סיבות ומטרות, שלביה
השונים, דרך ארגונה, העולים. ההעפלה העצמאית. סיכום מספרי של
ספינות המעפילים. מאבק בריטניה נגד ההעפלה. יחס המוסדות הציונים
להעפלה הרביזיוניסטית.