משנתו החינוכית הלאומית של זאב ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 118

שם המחבר: אודי שרה
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

האידיאל החינוכי של זאב ז'בוטינסקי. פעילותו החינוכית למען השפה
העברית, בית הספר העברי, הספר העברי והאוניברסיטה העברית. השפעת
החינוך המודרני על השקפותיו הפדגוגיות.