מברית הציונים הרוויזיוניסטים ועד תנועת החרות.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 115

שם המחבר: גופר אשר
שנה לועזית: 1987
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

הרצאה: תולדות ברית הצה"ר ועיקרי מצעה הרעיוני. הקמת האצ"ל.
תנועת החרות, מצעה ותולדותיה עד הקמת הליכוד.