המחלוקת סביב תוכנית האבקואציה של ז'בוטינסקי - סקירה ביבליוגרפית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 114

שם המחבר: חרמש שי
שנה לועזית: 1987
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

תכנית האבקואציה ויעדיה, התפישות הפוליטיות והאידאולוגיות שעמדו
מאחרי התכנית, הויכוח על התכנית בקרב המחנה הציוני.