שקיעת השמאל ועלית הימין.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 113

שם המחבר: אין מחבר
שנה לועזית: 1987
שם המוסד : סדנא רעיונית גבעת חביבה.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

המבנה המוסדי והגופים הלא רשמיים במפא"י בשנים 1965-1948. מבנה
תנועת החרות, מנחם בגין. היווצרות הליכוד והמערך.
ארועים ותהליכים משנות החמישים ועד למהפך של 1977: השפעת פרשת
הסכם השילומים ופרשת לבון על שתי המפלגות. הקמת סיעת תכלת לבן,
הקמת גח"ל. ממשלת ליכוד לאומי. שנות השבעים - תנועות המחאה, הקמת
ד"ש והמהפך.