רצח הלורד מוין והשלכותיו על המדיניות הבריטית בשאלת ארץ-ישראל.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 112

שם המחבר: גבעתי משה
שנה לועזית: 1985
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הרקע הפוליטי לרצח הלורד מוין: ועדת הקבינט לארץ-ישראל, תכנית
החלוקה של הועדה, התגובות לתכנית. השבת השחורה.
שאלת השפעת הרצח מבחינה מדינית: תגובת הבריטים וההנהגה הציונית,
הסזון.