הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ- ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 11

שם מחבר הספר: מינץ מתתיהו, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמו
שפה: עברית
הערות: כרך י"א. שער נוסף ותמצית המאמרים באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
מרדכי נאור, 'ועדת הסוכנות' 1927/8 - לתולדותיו של 'מהפך' ציוני
במאמר נכללת התגובה של הציונים הכלליים, ז'בוטינסקי ואחרים מחוגי
הימין, ביחס לדו"ח הועדה.
דוד אנגל, הברית הנכזבת: התנועה הרוויזיוניסטית וממשלת פולין
הגולה, 1945-1939
המאמר עוסק ביחסים בין הרביזיוניסטים לבין ממשלת פולין הגולה
במלחמת העולם השנייה. במאמר מוזכרת פעילותם של ז'בוטינסקי, בגין,
אברהמס, בן-אליעזר, ופעילים אחרים. במאמר יש גם התייחסות
לתכנית האבקואציה ולפתרון הבעיה היהודית.
יהושע ברזילי (פולמן) כתביו הפובליציסטיים של יוסף קלוזנר,
תרצ"ז-תשי"ט (עם השלמות).
הרשימה כוללת מאמרים פוליטיים שפרסם קלוזנר בעתונים: הבוקר,
המשקיף, וחרות.