הפגנה בעיר תל-אביב למען החזרת גולי אפריקה לישראל.

סימול התצלום : תצ- 6401

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/01/1948
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח