בית"רים לבושי מדים צועדים על מגרש איצטדיון המכביה תל אביב, ביום השבעה למות זאב ז'בוטינסקי. נוכחים: דוד שטרן, מוביל, שורה ראשונה מימין: שמשון יוניצ'מן, גדעון אברמוביץ', אייזיק רמבה, יונה פרויליך. שורה שניה מימין: שפטיה שמוקלרסקי, שלום רוזנפלד, משה גולד. שורה שלישית שני מימין: משה יזרעאלי.

סימול התצלום : תצ- 6373

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 12/08/1940
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח